Sebastian Merlöv, Peter Gynnerstedt och Markus Erlandsson

Absalon och Dynavigate blir Absfront

Eftersom den globala marknaden för Customer Relationship Management beräknas växa från 40 BUSD idag till 80 BUSD 2025 finns det ett allt större behov av företag med expertis och fokus för att stödja företag när de utvecklar sina framtida CRM-lösningar. Med Absalons och Dynavigates kombinerade meritlista och expertis kommer det sammanslagna företaget – med namnet Absfront – att vara unikt positionerat för att hjälpa företag med ny teknik som Digital marknadsföring, Artificiell intelligens och Powerapps byggda på Microsoft Dynamics 365-plattformen.

Ledningsteamet med Peter Gynnerstedt och Sebastian Merlöv har grundat några av Malmöregionens mest framgångsrika Microsoft-fokuserade IT-företag. De får sällskap av Markus Erlandsson som är känd inom “Microsoft Dynamics-communityn” inte bara för sin tekniska expertis utan även från den egna podden “CRM Rocks” där den senaste tekniken beaktas och diskuteras.

”Absfront kommer att erbjuda företag som implementerar Microsoft Dynamics 365 en ny uppsättning möjligheter. Förutom traditionell rådgivning erbjuder vi certifierade add-ons, byggda av Absfront, som hjälper kunderna att lägga till viktiga funktioner i sina lösningar för en mindre månadsavgift. Vår molnbaserade servicemodell där vi snabbt erbjuder experter direkt är ganska unikt på den svenska marknaden idag ”avslutar Sebastian Merlöv som kommer att vara VD för Absfront.

”Medarbetarna på Absfront är och kommer att vara vår viktigaste resurs. Vi säkerställer att konsulter kommer få möjlighet att arbeta i varierade kundporjekt och därmed kontinuerligt utveckla sina färdigheter. Eftersom utvecklingen av CRM-teknologier kommer att gå mycket snabbt de närmaste åren är det viktigt för både våra medarbetare och våra kunder att vi säkerställer att alla våra experter ligger före kurvan av utveckling istället för att vara efter säger ”, Peter Gynnerstedt, COO.

”Microsoft Dynamics 365 som CRM-plattform har en marknadsledande position på marknaden. Det är vårt uppdrag på Absfront att stödja våra kunder i hur de kan utnyttja all denna nya teknik, som t.ex. Power Platform, för att åstadkomma mervärde i sin verksamhet och inte hamna efter i konkurrensen, säger Markus Erlandsson nyutnämnd CTO för Absfront.

Målet de kommande åren är att etablera Absfront som ett ledande CRM-företag baserat på Microsoft Dynamics 365 med Power Platform i Norden för både små, medelstora och stora kunder. Istället för att växa som ett traditionellt konsultföretag kommer minst 50% av tillväxten att inkludera molnbaserade tjänster och add-ons.