Microsoft Virtual Agent

Första intrycket av Microsoft Virtual Agent – integrerat med Flow och Dynamics Sales

Strax före sommarlovet testade jag för första gången Microsoft Virtual Agent, delvis för att jag ville ta med mig något spännande före ett kundbesök, men också för att se hur enkelt (eller hur svårt?) Det verkligen är att konfigurera och “ träna ”en Bot för att hantera frågor via webbplatsen. Dessutom ville jag testa Flow och Dynamics Sales-integration med Bot.

Create a bot

Mitt mål var att konversera med min Bot, ge Bot’en ett “Kontonamn” och sedan få svar från Bot’en vilken “Stad” och “Gata” som det aktuella Kontot fanns på, baserat på information i min Dynamics 365 Sales App.

Jag började med att registrera en testversion på Dynamics 365 Sales på https://trials.dynamics.com. Här valde jag USA som bas för miljön eftersom Virtual Agent ännu inte är tillgängligt på svenska och för att en amerikansk inloggning behövdes senare när jag skapade min Virtual Agent-miljö.

Efter några minuter var min Dynamics 365 Sales APP redo, och det fanns också en Office 365-miljö tillgänglig, inklusive Microsoft Flow. Detta blev automatiskt tillgängligt på https://www.office.com och med samma inloggning som Dynamics 365 miljön.

Jag skapade sedan ett mycket enkelt testflöde som skulle få ett “Kontonamn” från Bot’en via en HTTP-begäran och sedan användas som en parameter för en sökning i Dynamics Sales. Returvärdet till Flow (och i slutändan till Bot’en) skulle vara “City” och “Street” för det aktuella “Account Name”.

Flow List

Sedan skapade jag min Virtual Agent-miljö via följande sida, https://va.ai.dynamics.com, och igen använde jag samma amerikanska inloggning som ovan. Det tog 10-15 minuter att skapa den här miljön.

När detta var gjort var det dags att först definiera ett antal “Trigger Phrases” för Bot’en att agera på. I mitt fall handlade det om att vilja ha kontoinformation från CRM genom att ange ett “Kontonamn”. Tretton olika ”utlösningsfraser” till botten om ämnet borde vara tillräckligt.

Sedan skapade jag konversationsflödet med Bot’en, som i grunden bara var för att få in ett “Kontonamn”, skicka det till Microsoft Flow och få returvärdet från Flow och presentera det i Bot-kommunikationen!

När allt fungerade var det bara att slutföra testet genom att distribuera Bot’en till en sida på webben och starta konversationen för att få ut kontoinformation från Dynamics Sales App!

Ett trevligt litet test där man får en inblick i vad Microsoft kommer att kunna erbjuda i framtiden med Bot-teknik och vilka möjligheter du har för att enkelt interagera med olika appar på Dynamics 365-plattformen via Microsoft Flow.

Mitt helhetsintryck är att det är väldigt enkelt att komma igång med Virtual Agent och förstå hur triggers fungerar och hur man designar flöden i konversationen mellan Bot’en och Besökaren. Inledningsvis krävs dock lite mer för att förstå hur man anropar och interagerar med andra system, t.ex. Microsoft Flow. Men på det hela taget kan du som vanlig användare komma ganska långt utan att anlita en systemutvecklare.

Microsoft Virtual Agent är fortfarande i en förhandsversion och kommer initialt endast att stödja engelska och och snart därefter språk som franska, tyska, spanska och italienska.

Peter Gynnerstedt

Av Peter Gynnerstedt