Dynamics Field Service

Dynamics 365 Field Service och IoT highlights

Förra veckan hade vi ett roligt och tekniskt frukostseminarium i Malmö där vi praktiskt demonstrerade Microsoft Dynamics 365 Field Service. Några veckor innan köpte vi en Raspberry Pi (vilket är en liten minidator) inklusive sensorer som en kamera och termostat. Detta skulle bli vår larmerande IoT-enhet under seminariet!

Vi tillbringade några kvällstimmar och konfigurerade vår IoT-enhet för att kommunicera med Azure IoT Hub och vidare med vår Field Service-demomiljö. Den anslutna termostatenheten fick ett tröskelvärde på 27 grader Celsius, vilket resulterade i att ett larm skulle genereras för den anslutna Field Service-applikationen. En realistisk demomiljö var då igång och deltagarna på seminariet skulle förhoppningsvis få en god inblick i potentialen med Field Service och ansluten IoT. Hjälmar på!

Peter o Markus med Field Service

Ovan: Markus och Peter räknar ut hur man genererar temperaturlarm med en Rasberry Pi.

Några häftiga höjdpukter med Dynamics 365 Field Service:

  • Schemalägg och skicka med en dra-och-släpp-kalender med en översikt över alla våra resurser. Genom att lägga till tillägget Resource Scheduling Optimization (RSO) kan du vidare automatiskt schemalägga arbetsorder för de mest lämpliga resurserna.
  • Färgkodad kartöversikt i realtid, till exempel visa live-platser för alla fältservicetekniker och kunder med planerade (eller väntande) arbetsordrar.
  • Mobilapplikationen, byggd på Resco mobilplattform, där fältteknikern har tillgång till detaljerad kund- och arbetsorderinformation. Några bra funktioner att nämna är möjligheten att använda streckkodsskanning, ladda upp foton och bifoga dem till arbetsordrarna och digitala signaturer.
  • Geofencing som ger funktionalitet för att skicka meddelanden (e-post, SMS) automatiskt till kunder om en resurs passerar en virtuell gräns som är inställd runt en geografisk plats.
  • Connected IoT, som redan har en enorm inverkan på Field Service-industrin, förändrar marknaden från reaktiv till proaktiv service. Denna övervakning gör det möjligt för företag att reagera på uppkomna problem innan de orsakar störningar för sina kunder.

Vi kommer säkert att se en ännu mer ökande trend för serviceorienterad verksamheter med den pågående utvecklingen av anslutna IoT-enheter. Och Microsoft Dynamics 365 for Field Service kommer att spela en viktig roll i det scenariot.

Peter Gynnerstedt

Av Peter Gynnerstedt