Absfront firar 1 år

Absfront firar ett år idag!

För precis ett år sedan idag meddelade vi att vi hade bildat Absfront AB med ett tydligt mål att snart bli det lokala (= södra Sverige) ledande företaget inom Microsoft Dynamics 365 CRM / CE. Trots att de senaste sex månaderna har präglats av Corona-pandemin har vi lyckats bra och ökat vår personalstyrka från 8 anställda till snart 13 och med ökad lönsamhet.

Vi har en ny spännande 12-månadersperiod framför oss med flera olika intressanta och spännande initiativ som vi återkommer med. Det är uppenbart att vi är i en fas där vår etablering nu börjar få allmän uppmärksamhet, vilket kommer att vara en garanti för fortsatt tillväxt.