Dynamics 365 Community i Skåne

Dags för ett Dynamics 365 Community i Skåne?

Är du en av dem som är intresserad av ett lokalt nätverk med fokus på Dynamics 365? Där det finns det möjlighet att skapa nya relationer och öka både din egen och andras kompetens i regionen? Vi genomför nu i oktober en undersökning för ett sådant möjligt initiativ där en given ambition blir att starta någon form av en sådan Community i Skåne 2021.

Om du har ett intresse av att vara en del av ett sådant nätverk ber vi dig att delta i vår undersökning där vi kommer att försöka klargöra det eventuella intresset.