Andreas Palmblad

Nyanställd i oktober

Vi är glada att kunna meddela att vi återigen har ökat vårt utvecklingsteam för Dynamics 365 i Malmö och välkomnar Andreas Palmblad! Han är en av få i vår region som innehar Microsoft Certification “Power Apps + Dynamics 365 Developer Associate” vilket innebär att han blir en stor tekniskt källa till kunskap i våra projekt och produktutveckling.

Trots den pågående pandemin växer Absfront och har nu 13 anställda.