Absfront expanderar under pandemin och startar nytt kontor i Göteborg

Absfront har under 2020 vuxit till att bli ett ledande specialistföretag i Skåne på Microsofts affärsapplikationer inom marknad och försäljning (CRM). Customer Relationship Management är den största och snabbast växande marknaden inom affärssystem som beräknas få en imponerande årlig tillväxt om ca 15% fram till 2025. Genom ett nära samarbete med Microsoft, som är en av de drivande aktörerna i denna bransch, har Absfront siktet på att inom något år bli ledande i Sverige.

CRM – Customer Relationship Management är inte en ny företeelse bland svenska företag utan varit något man nyttjat under många år för att vårda och utveckla sina kundrelationer. Däremot har detta område starkt påverkas av trenderna kring digitalisering inom områden som mobilitet, molnlösningar, digital marknadsföring och affärsanalys som gör att svenska företag nu står inför ett stort förändringstryck kring detta teknikskifte.

”- Vi har under 2020 inte märkt av pandemin på ett negativt sätt. Då huvuddelen av våra kunder kör sina lösningar i molnet har vi kunnat fortsätta att vidareutveckla dessa under året som gått. Det är många som använt tiden till att skapa lösningar för att bygga ut sina digitala relationer där Absfront är relativt unika i att erbjuda integrerade lösningar, säger Sebastian Merlöv VD Absfront”

”Genom ett tydligt fokus på Microsoft Dynamics 365 har vi både kunnat rekrytera rätt människor nu när vi expanderar men också hitta tydliga samarbeten med andra IT-företag i regionen som saknar denna kompetens,” säger Peter Gynnerstedt, vVD Absfront.

Genom att Absfront både tillhandahåller experter som traditionella IT-konsultföretag men också paketerade lösningar som oavsett företagets storlek kan vara uppe och köra med en modern CRM-lösning på 3-6 veckor kan kunden själv styra på vilket sätt man vill fortsätta att utvecklas inom CRM-området.

För att möta upp kundernas efterfrågan kommer bolaget under december flytta in i nya lokaler i centrala Malmö som ska ha kapacitet att klara av de närmaste årens expansion. Utöver detta tar man steget utanför Skåne och etablerar sig Göteborg i början 2021 till vilket två nyckelpersoner redan rekryterats.

Mer information
Sebastian Merlöv, VD
Direkt: 0705-179403 sebastian.merlov@absfront.com , www.absfront.se / www.absfront.com  

Om Absfront
Absfront är ett specialistföretag som hjälper våra kunder att bli bäst i världen på Customer Relationship Management med Microsofts affärsapplikationer som plattform. För att nå denna målsättning erbjuder Absfront såväl experter som paketerade lösningar för ett antal branscher såsom bl.a. tjänsteföretag, tillverkning och Life Science. Absfront är en guldpartner till Microsoft och har kunder primärt i Sverige och Danmark.