En donation till Unicef

Som alltid i katastrofer är barnen mest utsatta och nu i Corona pandemin är det inget undantag. Vi har därför nu i december gjort en donation till Unicef där vi valt att bidra med 40 nödpaket innehållandes vaccin, vätskeersättning, näringstillskott, filt, nalle, mm.

Mer om Unicefs verksamhet och deras nödpaket går att läsa om på https://unicef.se.