Markus Erlandsson Absfront PL-400

Nu är Markus först igen!

Det börjar bli en vana att se Markus Erlandsson vara en av de allra första i Sverige som certifierar sig på de olika apparna och områdena inom Microsoft Dynamics 365 CRM/CE! Det är sannerligen inte första gången som han är tidigt (tidigast?) ute med att genomföra de helt nya testerna. När man är en av pilottestarna så brukar det dröja några veckor, ibland upp till månader, innan man får sitt resultat. Men nu har det kommit, och som vanligt godkänt!

Denna gång handlade det om nya ”PL-400: Microsoft Power Platform Developer” som vid årsskiftet har ersatt gamla ”MB-400: Microsoft Power Apps + Dynamics 365 Developer”.

Absfront, som är en Microsoft Dynamics 365 Guldpartner, lägger konstant ner tid och kraft för att alla medarbetare ska hålla sig à jour med utvecklingen av Microsoft olika relevanta produkter inom fokusområdet. Det finns ligger i företagskulturen att det är en självklarhet med årliga certifieringar, och det gäller oavsett roll i företaget.