Absfront startar i Stockholm

Absfront som är en av Sveriges ledande Microsoft-partners med fokus på CRM för Microsoft Dynamics 365 och Power Platform utökar sin verksamhet med etablering i Stockholm

Malmö 2021-01-25

Absfront startar i Stockholm

Absfront som är en av Sveriges ledande Microsoft-partners med fokus på CRM för Microsoft Dynamics 365 och Power Platform utökar sin verksamhet med etablering i Stockholm

Absfront med huvudkontor i Malmö kunde i slutet av 2020 meddela att man expanderade i Göteborg. Nu fortsätter utvecklingen av Absfront i Sverige med verksamhet i Stockholm. Syftet med etableringen är att möta det ökade intresset dels direkt från kunder men också från samarbetspartners där Absfront tillsammans med andra Microsoft-partners stöttar kunder kopplat till CRM-lösningar med Microsoft Dynamics 365 som plattform. Absfront har sedan tidigare kunder med olika storlek fördelat på ett antal olika branscher.

“På Absfront har vi arbetat med kunder i Stockholmsområdet i ett flertal år och modellen att stötta med resurser från huvudkontoret i Malmö har fungerat väl,” säger Sebastian Merlöv, VD på Absfront. ”Däremot ser vi ett stort behov från nya kunder och samarbetspartners att kunna öka vår närhet men också den flexibilitet som det innebär att vara fysiskt på plats. Vi kommer fortsatt att samverka mellan de olika kontoren i Malmö, Göteborg och Stockholm för att leverera kompletta lösningar inom CRM-området. Genom etableringen kan vi nu serva tre viktiga marknader i Sverige samt Köpenhamnsområdet.”

För mer information, kontakta
Sebastian Merlöv
VD, Absfront AB
+ 46 705 17 94 03
sebastian.merlov@absfront.com


Om Absfront
Absfront är ett specialistföretag som hjälper sina kunder att bli bäst i världen på Customer Relationship Management med Microsofts affärsapplikationer som plattform. Absfronts certifierade experter levererar lösningar inom Microsoft Dynamics 365 Sales, Customer Service, Marketing och Field Service tillsammans med add-ons för branscher som tjänsteföretag, tillverkande, Life Science och konsumentprodukter. Företaget är etablerat i Malmö, Göteborg och Stockholm med kunder i hela Norden.
www.absfront.se