Absfront Microsoft Gold Partner

Microsoft Guld- och Silverpartner

Absfront har inlett året med ett intensivt partnerskap på flera fronter med Microsoft. Utöver konkreta samarbeten kring olika kunder och lösningar på den skandinaviska marknaden så uppnår och fortsätter Absfront sin guldpartnerstatus inom två olika kompetenser och silver i ytterligare en kompetens.

Dessa är:

  • Application Development (Gold)
  • Cloud Business Applications (Silver)
  • Enterprise Resource Planning (Gold)

Kraven för att uppnå Microsoft guld- och silverpartnerstatus inom Dynamics 365 har höjts betydligt och baseras bland annat på tuffare villkor med avseende på både certifierade konsulter och licensförsäljning.  Detta utmanar konsultmarknaden rejält och innebär t.ex. att kunderna lättare kommer att kunna ”skilja agnarna från vetet” när det blir dags att upphandla en Dynamics 365 leverantör.