Absfront har öppnat i Göteborg

Idag invigdes Absfronts kontor i Göteborg som ska bidra till att utöka närvaron i Västsverige för att kunna möta det ökande intresset kring CRM-lösningar med Microsoft Dynamics 365 som plattform.

Initialt kommer Gustav Oliveståhl och Kalle Olsson att driva och utveckla Göteborgskontoret. Både Gustav och Kalle kommer senast från Capgemini och har erfarenhet kring Dynamics CRM, Power Platform samt Microsoft Azure vilket bidrar till en bra grund att kunna etablera Absfront som en ledande aktör inom Dynamics 365 i Västsverige.

“- Det ska bli otroligt spännande och roligt att få hoppa på Absfronts resa och etablera oss i Västsverige. Vi tror att det är helt rätt i tiden att starta i Göteborg då det känns som det finns ett stort behov av Dynamics 365 kompetens i området” säger Gustav Oliveståhl affärsområdesansvarig för Absfront Väst.

För mer information, kontakta
Gustav Oliveståhl
Affärsområdesansvarig Absfront Väst
+ 46 737 26 46 76
gustav.olivestahl@absfront.com

Om Absfront
Absfront är ett specialistföretag som hjälper sina kunder att bli bäst i världen på Customer Relationship Management med Microsofts affärsapplikationer som plattform. Absfronts certifierade experter levererar lösningar inom Microsoft Dynamics 365 Sales, Customer Service, Marketing och Field Service tillsammans med add-ons för branscher som tjänsteföretag, tillverkande, Life Science och konsumentprodukter. Företaget är etablerat i Malmö, Göteborg och Stockholm med kunder i hela Norden.
www.absfront.se