Absfront utökar Microsoft-certifieringen!

Absfront utökar sin Microsoft-kompetens med ett silver inom området Cloud Platform.

En av styrkorna med etableringen av Absfront West var att vi därmed fick in stjärnkompetens inom Azure och integrationer som en del av våra kunder och samarbetspartners redan fått nytta av.

Integrationer genom Azure är en hörnsten för att få Microsoft Dynamics 365 Marketing, Sales och Service att integrera med andra system. På det sätt kan man etablera kompletta 360-graders vyer av kunder, länka ihop och automatisera viktiga affärsprocesser och därmed utöka digitaliseringen i våra kunders verksamhet.

Absfronts certifieringar täcker nu in samtliga de områden som är viktiga för våra kunder för att på bästa sätt ta del av och utnyttja Microsoft Dynamics 365-plattformen till fullo.