2021 – Året då Microsoft Dynamics 365 Marketing slog igenom på allvar

Två trender sammanföll under 2021 som gjorde att Microsoft Dynamics Marketing började slå igenom bland både små och stora företag – en affärsmässig och en teknisk. Den affärsmässiga trenden drevs på av att kunder oavsett bransch själv vill äga sin köpresa där en stor del av denna är digital men fick extra bränsle av Covid-pandemin som drev på utvecklingen av digitala affärsrelationer. Den tekniska trenden som drev på utvecklingen var att företag i allt större utsträckning vill att digital marknadsföring ska vara en integrerad del av företagets CRM-lösning.

Microsoft Dynamics 365 har funnits i något år men det var först tidigt 2020 som produkten på allvar kunde bocka av alla de funktioner som en kompetent lösning för digital marknadsföring bör ha. Utöver det så är den fullt integrerad i Microsoft Dynamics Sales och Service vilket gör att man får full utväxling i att kombinera traditionell CRM-funktionalitet med modern digital marknadsföring. Som en extra möjlighet utgör en integrerad lösning också basen för master data där GDPR-processen enkelt kan appliceras. Man kan läsa mer om Microsoft Dynamics 365 Marketing här: https://dynamics.microsoft.com/sv-se/marketing/resources/

Kundresan är här för att stanna. Att kunden nuförtiden vill sitta i förarsätet är en erfarenhet vi alla delar. Ur ett traditionellt CRM-perspektiv kan detta upplevas jobbigt då man som företag gärna vill att man själv driver processerna framåt kring att nå rätt målgrupp, driva igenom affärerna och sen styra upp en bra leverans eller support. Men genom digitaliseringen där kunder enkelt kan söka sig fram till olika lösningar och svar på sina frågor så blir rollen istället att guida och kanske ”nudga” kunden till ett bra beslut. För samtidigt som kunden vill känna att de styr processen, har tillgång till all information så har behovet av att kunna ge kvalificerad rådgivning allt högre.

Att förstå kundens resa från intresserad till lojal kund har blivit enklare med hjälp av CRM-lösningar som integreras med Digital Marketing / Digital Marknadsföring

Så det är här styrkan med en CRM-integrerad lösning för digital marknadsföring kommer in. Genom den digitala kanalen kan man fånga upp och stötta kunden i den initiala delen av köp- och kundresan för att sen när kunden väl önskar kvalificerad rådgivning har man de verktyg som en modern CRM-lösning innehåller för att stötta sina egna medarbetare att vara det kvalificerade stöd till kunden som efterfrågas.    

Intresserad av att veta mer? På Absfront erbjuder vi kostnadsfri rådgivning som man kan anmäla sig till HÄR men vi har också färdiga paket så att man enkelt kan komma upp och köra med en komplett lösning inom tre veckor.

Detta så kallade Fast Start-projekt finns publicerat på Microsoft Appsource HÄR