Mind Äldrekontakt Trygga Barnen

Steg för välgörenhet med anledning av Corona

I år, trots tuffa förhållanden i näringslivet, har Absfront fortsatt att växa framgångsrikt. För att bidra till samhället, deltog Absfrons anställda under sommaren i en intern stegstävling som resulterade i en donation till tre olika organisationer relaterade till att arbeta med drabbade familjer under den nuvarande Corona-pandemin.