Goals in Dynamics 365

Målet med Goals

Sedan CRM 2011 har vi kunnat skapa mål i Dynamics CRM och arbeta med dem för skojs skull och motivation. Jag vill verkligen slå mina kollegor i ett spel som hjälper företaget att lyckas! Vad är målet med mina mål? Detta är ofta den svåraste delen. Vad är det du vill ha ett mål för? Vad är den viktigaste faktorn för framgång?

Microsoft Virtual Agent

Första intrycket av Microsoft Virtual Agent – integrerat med Flow och Dynamics Sales

Strax före sommarlovet testade jag för första gången Microsoft Virtual Agent, delvis för att jag ville ta med mig något spännande före ett kundbesök, men också för att se hur enkelt (eller hur svårt?) Det verkligen är att konfigurera och “ träna ”en Bot för att hantera frågor via webbplatsen. Dessutom ville jag testa Flow och Dynamics Sales-integration med Bot.

Sebastian Merlöv, Peter Gynnerstedt och Markus Erlandsson

Absalon och Dynavigate blir Absfront

Eftersom den globala marknaden för Customer Relationship Management beräknas växa från 40 BUSD idag till 80 BUSD 2025 finns det ett allt större behov av företag med expertis och fokus för att stödja företag när de utvecklar sina framtida CRM-lösningar. Med Absalons och Dynavigates kombinerade meritlista och expertis kommer det sammanslagna företaget – med namnet Absfront – att vara unikt positionerat för att hjälpa företag med ny teknik som Digital marknadsföring, Artificiell intelligens och Powerapps byggda på Microsoft Dynamics 365-plattformen.