Boost by Absfront

Som CRM-företag kan man kanske inte naturligt bidra med direkta åtgärder som att att tex stötta sjukvården i den pandemi som nu pågår. Samtidigt är det just nu många branscher och företag som drabbas hårt. För att ta sig ur krisen men framförallt vara redo när det vänder så är försäljning och starka kundrelationer en nyckelkomponent. Boost by Absfront är ett initiativ där vi kostnadsfritt delar med oss kring hur man med CRM som metod och verktyg kan gå stark ur krisen.

Vänd krisen till din fördel

I en värld som förändras snabbt där händelser på andra sidan jordklotet får direkt påverkan för ett företag i Sverige är ”det nya normala”. För att gå stark ur en kris krävs förmågan att snabbt uppfatta förändringar och på bästa agera sätt agera på dem.

Befintliga kunder är din främsta tillgång

Inom Marknad och Försäljning finns det ofta ett fokus på att vinna nya kunder och nya marknader. Man brukar säga att det kostar 5 gånger mer att skaffa en ny kund än behålla en befintlig.

Kan krisen leda till bättre sätt att nå nya kunder?

För de flesta typen av företag så är den fysiska kontakten avgörande när man skapa nya affärsrelationer. Men när förutsättningar genom Covid-19-pandemin dramatiskt förändrar dessa förutsättningar ger det också möjlighet att hitta nya sätt att göra affärer.

Inspiration med CRM Rocks

Absfronts CTO Markus Erlandsson driver podden CRM Rocks med det senaste inom Microsoft Dynamics 365 och Power Portal som blivit uppmärksammad internationellt.