Befintliga kunder är din främsta tillgång

Inom Marknad och Försäljning finns det ofta ett fokus på att vinna nya kunder och nya marknader. Man brukar säga att det kostar 5 gånger mer att skaffa en ny kund än behålla en befintlig. En del undersökningar pekar också på att 59% av alla företag lämnar sina leverantörer p.g.a. dålig service. Genom att se värdet i sina befintliga kunder, skapa ”stickiness”  en strategi kring långsiktig korsförsäljning skapar man både starkare kundrelationer och säkrare intäktsflöden.

Bygga värde med existerande kunder

Några av de grundläggande antaganden och slutsatserna kring hur företag skapar tillväxt är att det alltid finns mer kunder där ute på marknaden att hämta in. Men är det verkligen så?

Skaffa en komplett kundbild

För att på bästa sätt utveckla relationen med befintliga kunder krävs att man skaffar sig en så komplett bild om kunden som möjligt. Inom CRM-området använder man begreppet 360-graders vy på en kund för att beskriva alla olika typer av information man har kopplat till en kund.