Boost Events

Boost Events är events och utbildningar för såväl befintliga kunder som övriga intresserade då dessa är helt öppna och kostnadsfria. Detta har i syfte att dela med oss av erfarenheter och insikter inom CRM-området, men också hur man i praktiken med hjälp av Microsoft Dynamics 365 kan skapa lösningar som fungerar för att utveckla sin verksamhet.

BOOST-EVENT: Hur kan tillverkande företag skapa nya kunder?

Digitaliseringen driver fram nya sätt kring hur man framgångsrikt kan skapa nya kundrelationer. Från att man som tidigare kunde fokusera på sin egen säljprocess så måste tillverkande företag alltmer anpassa sig till kundens köpprocess. Hur gör man det bäst?