BOOST-EVENT: Hur kan tillverkande företag skapa nya kunder?

Digitaliseringen driver fram nya sätt kring hur man framgångsrikt kan skapa nya kundrelationer. Från att man som tidigare kunde fokusera på sin egen säljprocess så måste tillverkande företag alltmer anpassa sig till kundens köpprocess. Hur gör man det bäst?

Ofta sker den initiala kontakten via digitala kanaler. Det kan vara olika typer av inköpsportaler men också att kunderna i stor utsträckning själv gör efterforskningar kring vilken leverantör man vill erbjuda möjlighet att offerera sina produkter.

Kunden har ofta kommit väldigt långt in i sin egen process och utmaningen för ett tillverkande företag blir dels att finnas med tidigt i köpprocessen men också att bättre kunna förstå den s.k. kundresan. Dvs på vilket sätt som kunden själv agerar för att handla upp nya produkter och komponenter.

Datum: Fredagen 29:e Januari
Tid: 12.00-13.00
Plats: Microsoft Teams (Länk skickas ut efter anmälan)

I detta online-event kommer vi gå igenom följande områden:

  • Vad är en kundresa för ett tjänsteföretag och hur ska man förhålla sig till den?
  • Hur binder man ihop sina digitala kanaler med den egna säljprocessen?
  • Hur skapar man en bättre bild redan från början kring hur kunden vill köpa in produkterna?
  • Hur gör man en övergång från en vunnen affär till leveransen inom företaget för att säkra upp kundens förväntningar?
  • Hur kan man öka samarbetet mellan olika roller i företaget för att matcha kundens ”resa”?
  • På vilket sätt kan ett modernt IT-stöd svara upp mot digitaliseringen av köp- och säljprocessen så att man skapar fler affärer och starkare kundrelationer?
  • Vad gör man nu?

Intresserad? Anmäl dig här!


Frågor eller problem med anmälan? Kontakta oss på sales@absfront.com