BOOST-EVENT: Hur kan tillverkande företag utveckla sina befintliga kunder?

Tillverkande företag sitter ofta på en befintlig plattform av kunder som ofta är en resurs man ofta glömmer bort potentialen i när man ständigt vill vinna nya kunder. Hur kan man bättre utveckla sina befintliga kunder utifrån nya tankar och praktiska exempel?

Man har ofta fokus på att lösa den produktion som just nu pågår och det är ofta svårt att få en sammanhållen bild kring kundens behov över tid och hur man kan samarbeta mellan de som ansvarar för försäljning, produktion och support. Samtidigt så är ”after-sales” eller supporten av produktionen det som kunderna värderar främst för att se om man vill behålla eller vidareutveckla affärsrelationen.

Datum: Torsdagen 28:e Januari
Tid: 12.00-13.00
Plats: Microsoft Teams (Länk skickas ut efter anmälan)

I detta online-event kommer vi gå igenom följande områden:

  • På vilket sätt är de befintliga kunderna det viktigaste ett tillverkande företag har?
  • Vad är det egentligen en kund värderar i en affärsrelation och varför är det så viktigt?
  • Genom vilka sätt kan man lite mer strukturerat se på kundens behov och hur man uppfyller dem?
  • Har kan man samverka bättre som ”ett” företag för att utveckla relationen med kunden?
  • Hur kan det konkret se ut med ett IT-stöd som stödjer produktions- och supportprocessen samt den långsiktiga utvecklingen av kunden?
  • Vad gör man nu?

Intresserad? Anmäl dig här!


Frågor eller problem med anmälan? Kontakta oss på sales@absfront.com