5 starka skäl för Absfront

Som en av de aktörer som varit aktiva längst på den svenska och alltid legat i den absoluta framkanten kring utvecklingen av CRM vågar vi sticka ut hakan.

I mer än 80% av fallen kan vi rädda upp en CRM-implementation som gått fel

80_2

Tyvärr händer det alltför ofta att en CRM-implementation har gått fel p.g.a tekniska problem eller att man affärsmässigt inte får den effekt man förväntade sig. Absfront har lång erfarenhet av att gå in i CRM-projekt och se till att man hamnar rätt igen.

I 100% av fallen kan vi för nöjda CRM-användare visa på nya sätt att använda CRM

100_2

CRM är ett område som växer i snabb takt kopplat till digitaliseringen av affärer. I samtliga fall har vi hittat nya sätt som du som kund kan öka produktiviteten, konkurrenskraften eller lönsamheten genom att hitta nya sätt att nyttja Microsoft Dynamics 365.

Vi är branschspecialister

cycle-time

Absalon arbetar med ett branscher som är tongivande på marknaden.
Om du är ett företag inom tjänstesektorn, tillverkning, konsumentprodukt eller Life Science så har du ett extra värde av att välja Absfront då vi kan hjälpa dig med ”best practice” för din bransch men också föreslå hur du kan ligga steget före dina konkurrenter.

Vi levererar våra lösningar på ett unikt sätt i Sverige

block building

Våra lösningar kombinerar styrkan i plattformen från Microsoft Dynamics 365, effektiviteten och innovationen i våra egenutvecklade ad-ons tillsammans med flexibla sätt att leverera tjänsterna för att implementera och supportera dem så att det fungerar bra för både stora och små företag.

Vi är bra och flexibla att samarbeta med

Mer än 80% av våra kunder har vi arbetat med i mer än tre år. Ofta längre. Vi klarar av att samarbeta med dig oavsett om du är liten organisation eller stor. Om du är placerad i Malmö, Stockholm eller Östersund spelar inte i heller roll. Vi har kunder i Nordens alla länder och erfarenhet att stötta kunder i 20 länder samtidigt.

iterativutveckling.png