Absfront som “Doktor”

Det kan finnas många skäl till att en CRM-implementation inte “mår bra”. Det kan vara allt från tekniska problem som sätter käppar i hjulet för det dagliga användandet till att man inte kan få verktyget att koppla in i affärsverksamheten så att man upplever att den tillför den nyttan som den borde göra.

I mer än 80% av fallen har Absfront kunnat stötta kunder vars Dynamics 365-implementationer inte gått i den riktning man tänkt sig. För att pro-aktivt undvika problem kan man inspireras av Absfronts framgångsfaktorer inom CRM-lösningar

Teknisk problem

Microsoft Dynamics 365 tillför med sina integrationer mot säkerhet, Office-program, möjligheter att jobba mobilt stora fördelar när det fungerar. En sådan integrerad miljö innebär däremot att man har förståelse för hur dessa komponenter fungerar bra ihop. I en takt då det löpande kommer nya versioner i alla dessa komponenter kan detta skapa onödiga problem. Ibland kan man vara för snabb att verifiera att nya versioner fungerar ihop. Ett annat problem som vi på Absfront stöter på är att dem som gjort konfigurationer och anpassningar inte nyttjat den “SDK” som föreskriver hur anpassningar av lösningen ska ske för att fungera optimalt, klara av framtida uppgraderingar.

Vad vi gör

  • Teknisk “Due Diligence” på server-nivå. Verifierar att konfigurationer, anpassningar och inställningar kring säkerhet är korrekt. Ser också över att utvecklingen i lösningen är strukturerad på korrekt sätt.
  • Kartläggning klienter. Hur ser användningsmönster ut och när uppstår problem i de tre olika klienter som finns tillgängliga (web, Outlook och mobil)
  • Avrapport med förslag på åtgärder på kort och lång sikt. Om vi ser problem som direkt kan åtgärdas så gör vi det.

Affarsutmaningar

Man säger att 50% av en CRM-lösning inte är teknik utan de processer, arbetssätt och målsättningar som kopplas till CRM-lösningen. Ibland blir tanken “Det måste vara enkelt” ett övergripande mantra som istället urholkar CRM-stödet så att det inte skapar någon positiv effekt och därmed tappar i relevans. I många fall så utvecklas organisationen och ändrar arbetssätt men CRM-lösningen är konfigurerad på samma sätt som för något år sedan och följer inte med i utvecklingen. En bra CRM-lösning måste ofta ligga steget före så att den understödjer verksamheten på ett relevant sätt.

Vad vi gör

  • Identifierar de övergripande strategier och målsättningar i verksamheten som CRM-lösningen ska stötta.
  • Verifierar att affärs- och organisationskulturen är synkad med hur CRM-lösningen är konfigurerad.
  • Går igenom stödfunktionerna till användarna samt utbildningsnivå. Utbildningsmaterial, användarstöd m.m.
  • Avrapport med förslag på handlingsplan på kort och lång sikt

tankautanforboxen

I vissa fall har en del verksamheter som vi träffar som låst sig både tekniskt och affärsmässigt vad en CRM-lösning ska förväntas bidra med och hur den ska vara utformad. Ibland bygger det på tidigare erfarenheter från äldre CRM-lösningar eller arbetssätt som inte är helt i linje med vart den generella digitaliseringen tagit kunder och konkurrenter vidare.

Vad vi gör

  • Identifierar de problemområden som uppstår med “låsningen”. Konkretiserar med “Tough Love” kring vad som måste göras för att komma vidare. Ofta utifrån jämförelse hur andra branschkollegor brukar arbeta.
  • Ger tre förslag på hur man affärsmässigt kan ta sitt CRM-tänk ett steg vidare
  • Ger tre exempel på teknik som kan understödja den lösning man just nu hamnat i