Absfront som “Kostnadskaparen”

I alltför många fall träffar vi på kunder som är överlicensierade, får betala onödigt dyrt för nya funktioner man vill utveckla eller har en supportsituation som antingen innebär ingen support alls eller onödigt dyra baskostnader för att ha en supportkanal öppen mot en certifierad Microsoft Dynamics 356-leverantör. Här kan vi på Absfront ofta göra mycket.

Licensering

Microsofts licensmodell för Dynamics 365 är intimt kopplat till hur man i praktiken använder sin lösning. Det finns många olika moduler och det är inte alltid enkelt att förstå vilken licens som är rätt (se Microsoft Dynamics 365 licens). Inte bara för att Microsoft vill ge sina kunder många möjligheter kring flexibla lösningar men då Dynamics 365 utvecklas kontinuerligt kan funktioner som ingår i en viss licens tillkomma eller utgå.

Tyvärr märker vi på Absfront alltför ofta att kunderna är “överlicensierade” då man har en licenspartner som av naturliga skäl inte har kunskap om hur deras Dynamics 365-miljö är konfigurerad och därmed vilket licensbehov som föreligger.

Vad vi gör

 • Vi går igenom din lösning och kopplar användarbehov mot era licenser.
 • Vi föreslår uppdaterade säkerhetsroller och licensiering som motsvarar era faktiska behov.
 • Vi föreslår den typ av licensavtal som är mest tillämpbart för dina behov.
 • Vi ger också rekommendation på vad man som kund specifikt behöver vara uppmärksam på framåt.

supportmodell

Absfront erfarenhet är att verksamheter vi kommer i kontakt med antingen har en supportmodell som är resurskrävande och även är relativt dyr för vad man anser den skapar för värde eller helt saknar support vilket då skapar indirekta problem när användarna inte får naturlig hjälp eller att lösningen hänger med i nya uppdateringar från Microsoft så att man får nytta av dem.

Vad vi gör

 • Säkrar upp så att användarsupporten fungerar till en mycket begränsad kostnad (kostnadsfri när licensering sker genom Absfront).
 • Föreslår teknisk kostnadseffektiv supportmodell (SLA) som säkrar upp stöd med tydlig eskalering och arbetssätt för att hantera löpande tekniskt underhåll, mindre förbättringar samt uppgraderingar.
 • Våra olika supportalternativ återfinns här.

Utv_forvaltning

Alltför många kunder har erfarenhet antingen av dyra konsultkostnader som i jämförelse med nyutveckling utan Dynamics 365 upplevs som ekonomiskt försvarbart. Men Microsoft Dynamics 365 är inte på det sättet en “konsultvänlig” produkt likt en del andra CRM- och affärssystemsplattformar på marknaden där projekten kan svälla och äta stora delar av konsultbudgeten. Det innebär att man måste som leverantör av Dynamics 365 ändra sitt sätt att leverera lösningarna för att kunderna ska få den ekonomiska fördelen totalt sätt genom att välja Dynamics 365.

Vad vi gör

 • Vi nyttjar standardiserade add-ons där kostanden för att utveckla dessa funktioner ofta vida överstiger kostnaden för add-on.
 • Vi arbetar agilt och iterativt så att man hela tiden fokuserar på det som är viktigt här och nu utan att tappa siktet på den långsiktiga målbilden. Vi anpassar också leveranserna av våra tjänster på tre sätt. Därmed mest effekt för insatsen.
 • Vi etablerar en tydlig förvaltningsmodell utan overhead
 • Vi arbetar med transparenta avtal och avrapporter som gör att du som kund har full kontroll på kostnaden för olika aktiviteter och framdriften på dessa. Ofta på detaljerad nivå.
 • Vidare nyttjar vi gärna målprissättning när detta är möjligt så att vi kan samarbeta för att nå dit vi gemensamt vill med en lösning utan kostnad och tidplan skenar iväg.