Absfront som “Upplysaren”

Har du arbetssätt eller verktyg redan så du är nöjd? Då har du nog inte sett allt.

I 100% av fallen kan vi visa på arbete eller teknik du inte sett tidigare.

Många verksamheter känner sig fullt nöjda med hur de arbetar med sina affärsrelationer och vilka verktyg man använder. Sannolikt ligger man i linje med hur kollegorna i branschen ligger. Men i den värld av digitalisering som öppnat upp sig skapas hela tiden ny teknik och nya arbetssätt som gör att man med relativt liten insats kan ligga steget för konkurrenterna.

Absfront har sedan bolaget grundades 2008 legat i den absoluta framkanten i hur man kan nyttja ny teknik och arbetssätt för att bli ytterligare ett snäpp bättre.

digitaliserdjupet

Att digitalisera på djupet innebär att utgå från befintlig arbetsprocess och funktionalitet som man anser fungerar grundläggande idag men som inte i sig skapar de fördelar eller hävstångseffekter som det skulle kunna innebära.

Ett exempel är att man idag hanterar ärenden som kommer in i CRM via e-post eller telefon.
Men hur skulle man kunna digitalisera detta arbete genom en portal där användaren själv kan gå in och dokumentera och följa upp sina ärenden eller än bättre via en app där man då med mobilens hjälp kan ta foton och vara fysiskt ute på plats där problemet uppstår istället för att behöva gå in via en vanlig dator. Ett exempel bland många.

Vad vi gör

  • Identifierar de fem mest kritiska processerna eller områdena som man idag vet ger mest affärsnytta utifrån t.ex. effektiviseringar, ökade intäkter eller ökad konkurrenskraft
  • Genomför “Proof-of-concept” i hur man med den senaste tekniken och innovationen kan realisera de behov man identifierat
  • Konkretiserar affärsnyttan som en sådan utveckling skulle innebära för verksamheten.

digitaliserabredden

Många kunder tar utgångspunkt kring sälj- och marknadsprocessen när man planerar och implementerar sin CRM-lösning. Det är en naturlig start. Däremot finns stora vinster att göra om man ser till att koppla ihop alla de delprocesser som berör kunderna.

En CRM-strategi ska sätta kunden i fokus. Och när blir en relation med dig som företag viktig för en kund? Oftast är den viktig när de beslutat att köpa din tjänst eller produkt och kan tänka sig leva med den under en längre tid.

Beroende på hur din leveransmodell ser ut finns det områden som t.ex. projektleveranser, service och support som då blir väldigt viktiga att digitalisera på ett bra sätt. Alltså digitalisera på bredden längs hela affärsprocessen.

Vad vi gör

  • Identifiera vilka delprocesser som är viktigast i relationen med kunden.
  • Proof-of-concept för att testa de tre områden som man tror kan ge mest positiv effekt genom att digitalisera och koppla ihop med befintliga CRM-processer
  • Upprätta en roadmap kring hur man önskar digitalisera affärsrelationer längs hela affärsprocessen.

nyteknik

Utvecklingen kring ny teknik och därmed nya sätta att arbeta går nu i snabb takt. Nya områden som spänner från områden som mobilitet, portaler för samarbeten, dynamiska arbetsprocesser, digital marknadsföring och kundresor till Artificiell Intelligens gör det svårt att alltid hinna med.

Samtidigt är det arbetsmetoder och teknik som ofta är enklare att ta till sig än vad man kan tro. Att ha förmågan att ta till sig ny teknik på rätt sätt är en konkurrensfaktor.

Vad vi gör

  • Vi inkluderar våra kunder i de “Early Adopter”, “Preview” och Insider-program som Microsoft driver i sin utveckling av Microsoft Dynamics 365 så att man är löpande uppdatering om ny teknik och innovation
  • Vidareutvecklar löpande vår interna kompetens inom såväl nya teknikområden som nya sätt kring hur man bäst digitaliserar affärsrelationer
  • Vårt arbetssätt tillsammans med våra kunder är “coachande”. Vi sitter aldrig som en beställningsmottagare utan tar inte bara emot beställningar och utför utan visar på hur man bäst kan realisera