Absfront som “Utvecklaren”

Rollen där vi skapar mest totalnytta för våra kunder. På både kort sikt och med kundrelationer som ofta sträcker sig 5 år eller längre.

Att ta rollen som “Utvecklaren” är den roll som Absfront trivs allra bäst i och där vi ofta skapar mest affärsnytta för våra kunder. I denna roll kan vi balansera de närliggande behoven med den mer långsiktiga “roadmap” som varje verksamhet behöver ha för att långsiktigt ha en lösning som både gör vardagen effektiv och produktiv samtidigt som möjligheten finns för ökade intäkter och att bli bättre än sina konkurrenter.

Fitgap

För de flesta verksamheter som vi träffar så har man en nulägessituation som inte alltid är i synk med var man vill eller måste vara. Att förstå det “gapet” mellan var man står idag och vart man kortsiktigt behöver utveckla sin lösning för att hamna i fas är en viktig insikt om man vill arbeta med digitaliserade affärsrelationer.

Vad vi gör

  • Affärsmässig Fit-Gap analys av CRM-lösningen i nuläget och hur den uppfyller affärsbehoven på kort sikt.
  • Funktionell Fit-gap analys där man identifierar med vilken standardfunktionalitet, enklare konfigurationer/anpassningar eller add-ons som kan uppfylla affärsbehovet.
  • En “backlog” med estimerade aktiviteter och förslag på prioritet för att snabbast täppa igen “gapet”.

roadmap

För de verksamheter som är i fas med var de behöver vara idag så är det viktigt att se över de långsiktiga behoven. I vissa fall för att ligga steget längre fram än sina konkurrenter men framförallt att aldrig hamna efter. Genom att fastställa en roadmap kan man också långsiktigt hitta ett tempo i den löpande utvecklingen som fungerar för organisationen.

Vad vi gör

  • Analys av övergripande affärsmål och inriktning kommande tre år
  • Genomför benchmark gentemot roadmap för Microsoft Dynamics 365 för att se vad som stöds med standardfunktionalitet
  • Upprättar en backlog på övergripande behov samt releaseplan utifrån den takt och tidsaxel som dessa behov ska stödja verksamhetens mål och inriktning kommande tre år.

iterativ

Grunden i att utvecklas ligger i att vara anpassningsbar och dynamisk då förutsättningar för den egna verksamheten hela tiden ändras. Ibland är det större förändringar men ofta är det mindre möjligheter och problem som man måste fånga upp. Den tiden är förbi då man satt i månader och samlade upp alla sina afffärsbehov, formulerade detaljerade kravspecifikationer som man sedan under månader arbetade för att lansera. De behov man då hade i starten är ofta inte de behov man har i samband med att CRM-lösningen därefter lanseras. På Absfront anser vi alltså det är viktigt att man gör en Fit-gap analys i vilken man direkt kan börja beta av de krav och behov som är mest nödvändiga på kort sikt men ändå översiktligt fånga upp behov som man ser krävs över tid i en roadmap. Då kan man sen säkert, kostnadseffektivt och fokuserat utveckla endast utefter de behov som verksamheten verkligen har. Och inget annat.

Vad vi gör

  • Tillsammans med kunden etablerar ett “Agilt” arbetssätt kring förvaltning och nyutveckling kring CRM-lösningen där man hittar release-tempo som är i synk med verksamhetens målsättningar och resurser.
  • Arbetar med Backlogs, sprintar som kan variera i tid beroende på hur omfattande utveckling som krävs. Ofta arbetar vi med månadsreleaser som består av 1-2 veckors utveckling där övrig tid används för analys & design samt i slutet test och dokumentation.
  • Använder Microsoft Dynamics Surestep som projektmetod med anpassad nivå av dokumentation m.m. beroende om hur omfattande behovet är.