Sebastian Merlöv, Peter Gynnerstedt och Markus Erlandsson

Absalon och Dynavigate blir Absfront

Eftersom den globala marknaden för Customer Relationship Management beräknas växa från 40 BUSD idag till 80 BUSD 2025 finns det ett allt större behov av företag med expertis och fokus för att stödja företag när de utvecklar sina framtida CRM-lösningar.