Om Absfront

Kontakta oss

Absalons huvudkontor ligger i centrala Malmö i det kluster av IT-, startups och universitet som utgör dynamiken i Malmös näringsliv.

Samarbete

För Absalon är samarbete nyckeln till både vår egen och våra kunders framgång.

Absfront i samhället

Absalon stödjer aktivt verksamheter som arbetar för att stärka de grupper i samhället som inte har rättvisa förutsättningar för att lyckas

Vårt team

Absalons team består av individer som nyttjar varandras skickligheter och förmågor för att nå resultat som inte många andra team inom området uppnår

Bakgrund

Absalon har en spännande och imponerande bakgrund inom CRM såväl nationellt och internationellt