Absfront i samhället

Absfront stödjer aktivt verksamheter som arbetar för att stärka de grupper i samhället som inte har rättvisa förutsättningar för att lyckas.

Vi har valt att fokusera på tre områden:

  • Ungas förutsättningar att utvecklas oavsett bakgrund. Trots att vi i vårt samhälle har många förutsättningar för att skapa oss den framtid man som ung kan drömma om så är det inte alltid så enkelt. Därför engagerar vi oss i initiativ som bryter dessa mönster så att fler får förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential.
  • Globaliseringens baksida. Både vi själva och våra kunder drar stor nytta av den globalisering som skett av näringsliv och samhälle. Men med detta har också skapats baksidor utifrån med utdragna konflikter, miljöprogram och fattigdom som direkt eller indirekt förvärras av globaliseringen. En viktig del i detta är att vi som företag minimerar vårt resande men också att vi stödjer de organisationer som arbetar med dessa frågor. 
  • Idrott som inte är jämställd. I Sverige så är huvuddelen av alla unga killar och tjejer aktiva i någon form av idrott i yngre år. Redan i yngre år fördelas resurserna snett och på seniornivå så tar herr-sidan huvuddelen av resurserna. I ett modernt samhälle ska likvärdighet och jämlikhet speglas inom alla områden. Därför har vi valt att under många år stötta tjejers förutsättningar att följa sina drömmar inom idrotten och att bidra till att jämna ut spelplanen.

Pågående engagemang

Drivkraft

Drivkraft är en ideell organisation som sammanför unga och ibland deras föräldrar med mentorer som har annan bakgrund än de själva. Drivkraft är i nära samarbete med skolor för att identifiera de elever som kan utvecklas genom insatsen. Absfront har dels sponsrat verksamheten men också bistått i att digitalisera verksamhetens kärnverksamhet så att man bättre ska kunna stötta sina adepter, skolorna man samarbetet med och rapporteringen till sina uppdragsgivare. http://www.drivkraftmalmo.se/

Unicef

Vi har snart som tradition att varje år istället för att ge julklappar till kunder lägga dessa pengar på Unicefs verksamhet kring att stötta människor på flykt. Vi är inte ensamma i denna prioritering och vi vill på detta sätt också vara med och bidra. www.unicef.se 

FC Rosengård

Vi sponsrar sedan 2023 FC Rosengård, som är en fotbollsklubb i Malmö, med 1917-paketet.

Tidigare engagemang

Absfront har sedan bolagets grundades engagerat sig i ovanstående frågor. Under tidigare år har man även sponsrat tjejverksamheterna i GIF Nike (www.gifnike.se), Borgeby FK (www.borgebyfk.se) och LB07 (www.lb07.se)