Absfronts historia

Absfront startades under namnet Abslon International AB 2009 av Sebastian Merlöv. I september 2019 gick Absalon tillsammans med Dynavigate och bildade Absfront. Från Dynavigate anslöt sig entreprenörerna Peter Gynnerstedt och Markus Erlandsson. Absfront förvärvades sedan i januari 2023 av CombinedX.

Före 2009

Mycket av den erfarenhet och inriktning som Absalon tidigare hade kan härledas från ett företag som hette Brimstone. Brimstone leddes av Sebastian Merlöv och som redan 2005 inledde ett strategiskt utvecklingssamarbete med Microsoft. Man blev snabbt en ledande add-on för Microsoft CRM i Life Science-branschen. Med det följde ett antal utmärkelser och erkännanden. Tyvärr drabbade krisen 2008 bolaget hårt då man inlett en internationell expansion och alla kunder som varit väldigt “heta” 2007 blev iskalla 2008. Strategiändringen som följde ledde till att Merlöv grundade Absalon sent 2008 men på allvar slog upp portarna för Absalon under våren 2009.

Exempel på de utmärkelser som Brimstone förvärvade för sin satsning inom Life Science på Microsoft CRM

Perioden 2009-2014

Med starten 2009 innebar det att Sebastian Merlöv med en kärntrupp från Brimstone kunde starta upp en erfarenhet där man drog erfarenhet från vad som var bra och mindre bra från Brimstone. En avgörande skillnad var att Absalon redan 2009 endast byggde lösningar som skulle fungera för “Cloud” och var (sannolikt) den första branschlösningen på Dynamics CRM som kunde certifieras och lanseras på CRM 2011 som var den första versionen av Microsoft CRM som på allvar i sin arkitektur var “100% Cloud”.

Absalon fortsatte att utmärka sig genom olika utmärkelser och att hela tiden ligga längst fram i utvecklingen.

Under den tid som följde utvecklade företaget bra inom branschområdet “Trade Sales” där en handfull större kunder inom Life Science valde att implementera Absalons lösning i totalt mer än 30 länder. I samma takt som Microsofts produktplattform blev bättre än tidigare så blev Microsofts partnerstrategi inom Absalons områden alltmer otydlig. Det blev svårt att hitta en möjlighet att skala så fort man vunnit en ny kund i ett land. Det fanns starka krafter inom Microsoft som ansåg att CRM inte var något som krävde branschanpassningar. För att kunna fortsätta hitta lösningar att växa internationellt beslutade man att förstärka kassan och samtidigt skapa en tydligare trovärdighet gentemot internationella kunder genom en notering på First North. Tyvärr nådde bolaget inte i mål med en planerad notering under hösten 2014 och en omvärdering av strategin krävdes 

Perioden 2015-2019

Inledningen av 2015 stod det klart att det inte fanns finansiella muskler för en fortsatt expansion och att ett fokus på den svenska marknaden inklusive Öresundsregionen fick bli Absalons område att verka i. Bolaget hade vi den tiden en finansiell ansträngd situation men efter bara ett halvår stod man på fast mark igen. Fokus under kommande år var att etablera rutiner, arbetssätt och en ekonomisk plattform som var så pass hållbar att extern finansiering inte skulle krävas för en “normal” utveckling av bolaget.

Under slutet av 2018 förvärvade grundaren Sebastian Merlöv 100% av aktierna i bolaget vilket innebär att bolaget under 2019 kunde ingå en ny fas i utvecklingen.

Perioden 2019-2022

Under sommaren inledde Absalon och Dynavigate ett gemensamt samarbete som i september 2019 ledde till att de båda bolagen gick ihop och att företaget bytte namn till Absfront och en ny satsning sattes igång med målsättningen att bli ett ledande CRM-företag i Sverige med experttjänster och add-ons för Microsofts affärsapplikationsplattform Microsoft Dynamics 365.

Efter lanseringen av det nya varumärket Absfront fyrdubblade företaget verksamheten, växte lönsamt och organiskt till 32 anställda (december 2023) med kontor i både Malmö och Göteborg.

Från 2023 och framåt

I början av januari 2023 förvärvades Absfront av det börsnoterade CombinedX, en familj av specialistföretag som verkar under egna varumärken och drivs utifrån sina egna förutsättningar. I denna familj är Absfront specialistföretaget inom CRM kring Microsoft Dynamics 365, Power Platform och Azure integrationer.