En trio Absfront

Jobb på Absfront

Absfront är ett specialistföretag med 100% fokus på Microsoft Dynamics 365 CRM / CE och Power Platform. Vi erbjuder en flexibel arbetsplats där vi är ett av få Microsoft Dynamics företag i Sverige som både investerar i produktutveckling (add-ons) och traditionella konsulttjänster.

Vi ser till löpande att alla våra anställda, ledningsgruppen inräknad, är certifierad på den teknologi och de applikationer som vi arbetar med. Vår ambition är att konstant ligga i framkant gällande Microsofts utveckling av Dynamicsplattformen. Därför ser vi vårt partnerskap med Microsoft som strategiskt viktigt, inte minst för vår egen personliga utveckling. Vi ser också deltagande på Microsofts olika konferenser och event som viktigt. Det ska också vara uppenbart att vi årligen genomför flera seminarier och delar med oss av våra erfarenheter.

Internt, lägger vi stor vikt vid våra företagsvärderingar – SHIFT:

  • Samarbete
  • Hållbarhet
  • Individuell utveckling
  • Framkant
  • Transparens