Vårt team

Absfronts team består av individer som nyttjar varandras skickligheter och förmågor för att nå resultat som inte många andra team inom området uppnår. Det som gör att Absfronts team sticker ut i jämförelse med många andra konsulter eller utvecklare inom Microsoft Dynamics 365 är:

  • Absfronts företagskultur
  • Absfronts team-orienterade organisation
  • Absronts ansats i samarbetet med våra kunder

Absfronts företagskultur

Vår företagskultur bygger på förkortningen SHIFT:

  • Samarbete
  • Hållbarhet
  • Individuell utveckling
  • Framkant
  • Transparens

Med ovan ledord vill vi både utveckla vår egen organisation och kollegor men också använda dessa ledord i samarbete med våra kunder och samarbetspartners. Genom gott samarbete, viljan att ligga i framkant och att man som individ kunna utvecklas inom olika områden skapar vi spets i våra lösningar och produkter. Genom hållbarhet och transparens skapar vi en långsiktighet för såväl kunder och medarbetare.

Absfronts team-orienterade organisation

Absfront är inte som ett vanligt IT-konsultföretag. Eller som ett vanligt mjukvaruföretag. Absfront är en mix av dessa två typer av organisationer. Till skillnad från många andra organisationer så delar man in olika funktioner i sin verksamhet så att personal tilldelas till dessa områden och sen i huvudsak endast arbetar där. Absfronts team är relativt unikt på så sätt att alla arbetar mer eller mindre med samtliga fyra områden. Det ger företaget och våra kunder unika fördelar där vi hela tiden kan kraftsamla med rätt kompetens till rätt funktion. Det gör också att man som medarbetare blir utmanad i olika roller och får bättre förståelse och erfarenhet som sen ger bättre effekt i kundprojekt, i supporten eller utveckling av våra add-ons.

Absfronts team deltar mer eller mindre i alla bolagets funktioner