Vårt team

Absfronts team består av individer som nyttjar varandras skickligheter och förmågor för att nå resultat. Det som gör att Absfronts team sticker ut i jämförelse med många andra konsulter eller utvecklare inom Microsoft Dynamics 365 är:

  • Absfronts företagskultur
  • Absfronts team-orienterade organisation
  • Absfronts ansats i samarbetet med våra kunder

Absfronts företagskultur

Vår företagskultur bygger på förkortningen SHIFT:

  • Samarbete
  • Hållbarhet
  • Individuell utveckling
  • Framkant
  • Transparens

Med ovan ledord vill vi utveckla både vår egen organisation och kollegor men också våra kunder och samarbetspartners. Genom gott samarbete, viljan att ligga i framkant och att man som individ kunna utvecklas inom olika områden skapar vi spets i våra lösningar och produkter. Genom hållbarhet och transparens skapar vi en långsiktighet för såväl kunder och medarbetare.

Absfronts team-orienterade organisation

Absfront är inte som ett vanligt IT-konsultföretag. Eller som ett vanligt mjukvaruföretag. Absfront är en mix av dessa två typer av organisationer. Många organisationer delar in sin verksamhet i olika funktioner och tilldelar personal till dessa områden. Absfronts teamorganisation är unik på så sätt att alla mer eller mindre arbetar med samtliga fyra funktioner; Implementation, Produktutveckling, Support samt Marknad & Försäljning . Det ger företaget och våra kunder unika fördelar där vi hela tiden kan kraftsamla med rätt kompetens till rätt funktion. Det gör också att man som medarbetare blir utmanad i olika roller och får bättre förståelse och erfarenhet. Detta i sin tur ger bättre effekt i kundprojekt, i supportärenden och i utveckling av Absfront add-ons.

Absfronts team deltar mer eller mindre i alla bolagets funktioner