Produkter

Absfronts produktfokus ligger på Microsoft Dynamics 365 och Power Platform. Utöver Microsofts affärsapplikationer utvecklar Absfront egna add-ons samt nyttjar bransch-ledande 3:e partslösningar inom specifika områden.

Microsoft Dynamics 365

Nästa generations affärsappar på en ledande affärsplattform. Frigör din organisations potential genom att bryta upp datasilor och göra det lättare att komma i kontakt med kunder, produkter, personer och verksamheter.

Absfront Add-ons

Absfront add-ons är utvecklade för minska kostnader, etablera “best practice” för ett antal branscher och innovation som lyfter Dynamics 365-plattformen några nivåer ytterligare.

Digital Marketing med Clickdimensions

Clickdimensions är ett kraftfullt verktyg för digital marknadsföring som integreras till 100% med Microsoft Dynamics 365. Utan större insats kan man vara uppe och köra med en av marknadens ledande lösningar.