Bakgrund & syfte med GDPR-add-on

Absfront är en expert på digitalisering av affärsrelationer. En central del i detta är att ha kontroll och kvalitet på all den digitala informationen man då hanterar.

GDPR är en central fråga i lösningar som involverar olika typer av affärsrelationer med omvärlden. När det gäller Dynamics 365 med fokus på CRM och ”Customer Engagement”-relaterade lösningar så har Microsoft redan idag ett antal verktyg och funktioner inbyggda i sina lösningar som stödjer GDPR rent generellt.

Absfront har tagit fram en add-on som integreras i ”Customer Engagement” och som löser den hantering där personers godkännande verifieras, när en person vill begära ut uppgifter samt önskar bli anonymiserad. Under alla dessa moment också hantera en logg så att man vet vad som gjort kopplat till dessa moment inom GDPR.

Microsoft har verktygen för att hjälpa dig inventera GDPR

Microsoft har tagit fram en guide och ett stöd för att hjälpa dig komma igång med GDPR. Mer om det kan man läsa här:
https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/gdpr/get-started

Affärsnyttan med GDPR-add on inom 3 områden

  1. Säkra upp din affärskritiska information: Historiskt har företag haft svårt att underhålla och säkra upp att den affärskritiska informationen kring sina kunder och affärsrelationer. GDPR blir en möjlighet för organisationen att på allvar säkra upp detta då det nu också är ett lagkrav.
  2. Kvalitet: Få kontroll på den praktiska GDPR-hanteringen. Det är mycket data som är svår att fånga och hantera. Med GDPR-add on kan man tryggt veta att man gör rätt och följer kraven.
  3. Minskade kostnader: Dramatiskt förenkla hanteringen när en person vill ha ut information om sig själv samt anonymiseringen. D.v.s ökad kvalitet, minskade IT-investeringar och minimalt arbete för dem som ska hantera GDPR-frågorna.