Kom igång med GDPR

Översikt på användarflöde

Nedan är en översikt på användarflödet inom Absfront GDPR add-on:

GDPR_oversikt

Installera

 • Absfront GDPR-add on installeras som en ”Solution” utan krav på konfigurationer.
 • All funktionalitet styrs genom Dynamics 365 säkerhetsroller så att endast behöriga användare har tillgång till funktionaliteten. Säkerhetsrollen ”Absfront GDPR Manager” ger tillgång till all GDPR-funktionalitet och ”Absfront GDPR – User” ger tillgång att ge godkännande samt att ta ut rapporter.gpdrinstallation

På “Contact-entiten” installeras en meny som hjälper användaren att hantera GDPR-aktiviteterna:

gdprmenue

Verifiera GDPR-godkännande

 • Att få ett verifierat godkännande innebär olika rutiner för olika företag.
 • Absfront GDPR-add on verifierar detta godkännande mot alla objekt i Microsoft Dynamics 365.
 • Oavsett om det är ett e-post, dokument under Notes eller annan entitet där denna bekräftelse är digitalt lagrad.

gdprapproval

Hantera begäran om registeruppgifter

 • När en person önskar utdrag kring information som är relaterad till honom eller henne riskerar det vara en komplicerad operation.
 • Sök upp rätt person, välj ”Report” och Absfront GDPR add-on fångar upp inte bara alla fältdata på personen utan även all relaterad information.
 • Därefter exporteras ut i PDF och kan skickas till personen som begärt ut informationen.

GDPRreport

Anonymisering av uppgifter

 • Om en person önskar att bli anonymiserad i systemet görs detta genom att leta rätt person och välj ”Anonymize” i menyn.
 • Absalon GDPR add-on ger därefter möjlighet att anonymisera delar eller samtilig kontaktdata enligt förutbestämt format.
 • Det innebär att man kan bibehålla viktig affärsdata men inte för framtida bruk röjer personens identitet.

gdpranonymize

Alla GDPR-relaterade händelser loggas för 100% spårbarhet

 • För att GDPR-hanteringen ska vara kvalitetssäkrad krävs att alla moment när man verifierar godkännande, gör informationsexporter eller anonymiserar en person loggas.
 • Även dessa loggar kan exporteras som pdf vid behov.

Gdprtracking