Effektiv säljplanering & “självcoachande” verktyg

En stor utmaning för dem som arbetar med försäljning i denna branschen är att man ofta kan uppleva att man antingen inte får speciellt mycket stöd och det primärt är upp till en själv om man ska lyckas eller motsatsen att man upplever att man får nedtryckt en plan och målsättningar som inte alltid är realistiska. Eller skulle kunna vara bättre. Med Absfront Trade Sale 365 add-on ger vi både säljchefer och säljare ett strukturerat sätt att arbeta fram planering som kommer ge resultat och når uppsatta mål. Och när detta är på plats så har säljaren bättre möjlighet att själv ta kontroll vöer sitt arbete och kan arbeta på ett “självcoachande” sätt. Detta innebär att arbetet mellan säljare och säljchefer kan vara fokuserat på hur man utvecklar insatserna på marknaden och inte att kontrollera säljarens löpande arbete.

Planera säljcykeln

Genom “Action Plan” kan säljaren tillsammans med säljchefen sätta målgrupper, budskap, material och allt annat som ska ske “ute på fältet” kommande säljcykel.

Absalon Cockpit stödjer arbetet på fältet

Genom “Absfront Cockpit” kan säljaren eller stödfunktioner som arbetar med bokningar  planera säljmöten på fältet utifrån olika målgrupper, geografisk placering och tillgänglig tid. 

“Self coaching” med Dashboards

De färdiga “Dashboard” som finns på plats från start hjälper säljaren att ha full koll på vad som hänt och ska hända utifrån ett säljcykelperspektiv eller den arbetsvecka man just nu befinner sig.