Integrerad styrning & planering

Utmaningen inom både Life Science och Consumer Goods är den planering som krävs för att på både kort- och lång sikt utveckla marknaden för produkterna. Planering måste synkroniseras med produktchefer, marknadschefer, säljchefer, kundansvariga och följa den övergripande affärsplanen. Samtidigt som det måste översättas till hur säljare eller konsulenter på fältet konkret ska jobba på ett sätt för att få avsedd effekt. Till detta ska läggas den digitala strategin som inom denna bransch nuförtiden måste hänga ihop. Det finns ett antal roller som Absalon i sin lösning identifierar kan verka ihop:

  • Produkt- & varumärkeschefer: ta fram all produktinformation, budskap, segment med ett helhetstänk kring CLM – Closed Loop Marketing
  • Marknadschefer: Samverka med produktchefer, säljansvariga i upprättandet av marknadsplaner och kampanjer. 
  • Säljchefer: Territorieplanering och operativ planering inför varje säljcykel utifrån ingångsvärden från produkt och marknad.
  • Kundansvariga: Planera övergripande strategi för hur kedjor eller större kundgrupperingar ska utvecklas över tid. Avtalsprocess som ingångsvärden till hur säljchefen ska planera det operativa säljarbetet.

Produkt & Marknadsplanering

  • “Brand-plan” i vilken förutsättningar för Closed Loop Marketing sätts för varje produkt beroende på var i livscykeln produkten befinner sig. Hur man ska driva dialogen, vilka budskap som ska användas och hur dessa mottas.
  • Kampanjer riktade mot specifika kunder som ger säljarna på fältet vilka “Actions” de behöver genomföra
  • Marknadsplan som kopplar ihop ett antal olika produkter att användas under specifika säljcykler
Exempel på “Key Messages” i en “Brand Plan” för en viss produkt med direkt analys hur dessa mottas ute på fältet

Säljplanering

  • Möjlighet att organisera territorier utifrån både geografi men också utifrån produktområden så att det fungerar både för specialister och dem som arbetar med större produktportföljer.
  • Tillsammans med säljaren/konsulenten arbeta fram en “Action Plan” för varje säljcykel med målgrupp som ska bearbetas, vilka produkter och budskap som gäller samt andra aktiviteter som t.ex. mässor eller seminarier. 
Genom Absfronts “Territory Planner” kan säljchefer och säljare gemensamt planera de områden man ska eller har möjlighet att bearbeta. Nyttjar “Brick”-begreppet för att enklare organisera de “Accounts” (kliniker, apotek eller affärer) och Contacts (läkare, butikspersonal etc)