Ledande branscherfarenhet

Absfront-teamets erfarenhet kring till övergripande området “Trade Sale” går till företaget Brimstone. Under de år som Brimstone leddes av Absfronts med-grundare Sebastian Merlöv nådde man internationellt erkännande för sina add-ons inom primärt Life Science-området där man var banbrytande i en tidigare konservativ bransch. Dessa framgångar var också skälet till att Absfront fortsatte inom detta område efter att Brimstone blev uppköpt under 2009. Nedan är exempel på utmärkelser på dessa utmärkelser:

  • Microsoft Global CRM Launch Partner 2005
  • Gartner CRM Vendor Guide 2007-2008
  • Microsoft Life Science Innovation Award 2007 & 2008
  • .Net Award i Dynamics-kategorin 2007
Utmärkelserna från tiden då delar av Absfront-teamet verkade inom Brimstone

De framgångar och avtryck man skapade inom Brimstone fortsatte man därefter i Absfront. En av de stora framgångarna vara att man 2011 var den första add-on lösningen för Life Science på Microsoft CRM som var helt molnbaserad och certifierad på plattformen. Under årens lopp har vi implementerat våra CRM-addons på företag som ligger på topp 15-listan bland globala företag inom Pharma, Medicinteknik och Consumer Goods.

Beroende på hur Microsoft över tid har valt att arbeta med branschrelaterade add-ons har vi under flera långa perioder varit “Global ISV Partner” inom detta område.

Absfront har aldrig tappat det tekniska försprång som skapades ca 2010 och fortsätter att inkludera ny teknik och nya arbetssätt efterhand som branschen utvecklas. 

En del av utmärkelser och erkännanden Absfront förvärvat genom sina satsningar inom Life Science och Consumer Goods