Smart & stabil mobilitet

I en bransch där stora delar av verksamheten sker ute på ett sjukhus, apotek eller butik så krävs en mobil lösning som man dels kan lita på är stabil, säker men också effektiv utifrån ett användarperspektiv. Att bara ha “ointelligent” lösning som man använder för att presentera information eller att registrera säljaktiviteter ger inga större fördelar. Att den bara fungerar på vissa typer av hårdvara så att man inte kan situationsanpassa sitt arbetssätt håller inte i heller i längden. Lösningen är sömnlöst integrerad med Microsoft Dynamics 365 genom Resco på vilken Absfront byggt en färdig lösning. Absfront Trade Sale 365 add-on är en lösning som: 

  • Fungerar 100% off-line
  • Fungerar på alla typer av enheter på marknaden. Oavsett om den kör Windows, iOS eller Android. Och oavsett om det är en mobiltelefon, platta eller dator.
  • Innehåller all funktionalitet som krävs för att planera, exekvera och rapportera säljaktiviteterna på fältet. Även analys följer med ut i handen på säljaren
  • Fungerar direkt från början utan konfigurationer eller anpassningar.

360-graders vy på kunderna i fält

Exempel på kundbild med kontakter, vilka aktiviteter som är planerade m.m.

Enkel förberedelse och avrapportering av säljmöten

Snabbt och enkel avrapportering utifrån den “Action Plan” och aktiviteter som är kopplade till den.

Hitta rätt till nästa möte med inbyggd kartfunktion och navigering

Integreras med din enhets navigeringsstöd. Ritar ut planerade säljmöten, “Accounts” och “Contacts” vilket gör det möjligt att planera in säljaktiviteter geografiskt på plats när man är ute på fältet och tid ges

Integrerar presentationer och marknadsmaterial

Ta med alla typer av filmer, presentationer och annat informations- och presentationsmaterial som är kopplat till mötet. Lämna feedback på hur materialet tas emot eller lägg upp att materialet ska skickas till kontakten man träffat.