“Best practice” för din bransch

Abbsfront Accelerator 365 har blivit utvecklad för att stötta bland de mest förekommande branscherna i Sverige. Utgångspunkten är tjänsteföretag och tillverkande företag. Inom dessa huvudbranscher så finns det olika vertikaler och det finns också andra branscher som inte identifierar sig som ett tjänsteföretag men som har likvärdiga arbetssätt. 

I korthet kan man säga att vår lösning fungerar för de branscher som jobbar primärt B2B och där försäljningen ofta är vad man brukar kalla “komplex” eller “lösningsförsäljning” och där det sen är viktigt att följa kunden genom leveransen med efterföljande stödfunktioner. 

När man väl har vunnit affärsmöjligheten eller upphandlingen så börjar arbetet utifrån det avtal, projekt eller produktionsåtagande man kommit överens om. Även här behöver man stöd för att på ett bra sätt vidareutveckla och förvalta sin kundrelation så att resultatet i slutändan blir rätt. När man väl levererat krävs ofta support för att stötta kunden när resultatet av leveransen är “i drift”.

Absalon Accelerator är alltså inte bara en add-on som stödjer de klassiska processerna Marknad, Försäljning och Support utan också de processer där man fortsatt har en relation med kunden i en Leverans eller Service-process. Dessa delprocesser är oftast de mest värdeskapande för kunden och säkrar upp en långvarig och lönsam kundrelation.  

Nödvändiga basbehov för branschen

  • Absfront tillför “Agreements” för att hantera affärer efter man stängt dem. D.v.s ett sätt att hantera projekt, produktionsåtagande, ramavtal eller andra avtal som är antingen är ingångsvärden till en affärsmöjlighet eller resultatet av den
  • Vi tillför Kundplaner för övergripande hantering över större nyckelkunder där man kan identifiera “stakeholders” och initiativ för att utveckla kunden över tid.
  • Absfront utvecklar det sätt man “äger” sina kunder på genom
    ”Account Teams”. Ofta är det inte en person som “äger” kunden utan ett team med olika specialområden som hjälps åt att utveckla kunden. Förbättrat kundägande genom ”Account Teams” med förbättrade samarbeten.
Att hantera avtal, engagemang eller projekt efter en vunnen affär är viktigt för dessa branscher

Utökade branschbehov

Ofta räcker det inte att utöka de grundläggande funktionerna i Dynamics 365 utan man ser även ett behov av att integrera andra processer och komponenter som också är väldigt kundorienterade:

  • Med Academy-tillägget kan du bedriva utbildningar integrerat i Dynamics 365
  • Med ”Device”-tillägget kan du hantera försäljning och service av installationer, system och komponenter
  • Absfront levererar löpande nya utökningar av Absfront Accelerator
Absfront Academy-tillägget är anpassat för de företag som bedriver kurser eller certifieringar av kunder och partners