Innovation som gör att du ligger steget före

Absfront Accelerator 365 innehåller ett antal innovationer som kopplar ihop och förädlar många av standardkomponenterna i Microsoft Dynamics 365 för att därmed skapa bättre förutsättningar digitalisera sina affärsrelationer. Funktionerna adresserar många av de huvudprocesser som ingår i CRM-begreppet kring Marknad, Försäljning och Service & Support.

Innovation för att utveckla relationer över tid

  • Med Key Account Manager-funktionen får du en överblick på allt viktigt som händer på de kunderna som du ska utveckla
  • Med Budget & Goals får du en komplett översikt kring hur mycket du ligger till mot dina utvalda kunder både i genomförd försäljning men också vad som ligger i Pipeline för att nå budget.
  • Med Customer Journey får du en direkt översikt vilka interaktioner som du haft med din kund över tid och vad det genererat i affärer, försäljning m.m. 
Budget & Goals ger användaren en bra översikt kring den försäljning man genomfört och arbetar för att realisera i syfte att nå målet man satt upp.
Med Absfronts “Customer Journey” kan du följa aktiviteter, affärer och hur detta utvecklats övertid,

Innovation för att stänga affärer snabbare

  • Sales Calendar hjälper dig att planera dina säljinsatser utifrån det segment du vill/måste satsa på med hänsyn till hur du ligger till på dessa kunder och din egen tidsplanering 
  • Sales Board hjälper dig enkelt att få grepp om dina viktigaste affärsmöjligheter och vad som krävs för att flytta dem till nästa steg.  
Agera direkt med att planera nästa steg utifrån hur du ligger till med dina Affärsmöjligheter

Innovation för att säkra upp kvaliteten i verksamheten

  • Skapa dynamiska och standardiserade checklistor för Affärsmöjligheter och Ärenden
  • Hjälper till att säkra upp kvaliteten för specifika uppgifter
Absfrontss dynamiska checklistor innebär att man kan styra arbetssätt tex utifrån vilken typ av affärsmöjlighet man arbetar med eller ärende man ska lösa. Absfronts dynamiska checklista är komplement till Microsofts processflöden som är mer rigida och skapar fält m.m. i databasen. Absfronts lösning kräver inga konfigurationskunskaper.