Spara kostnader & effektivisera

Det finns ett antal områden där Absfront Accelerator 365 hjälper kunder att spara pengar och effektivisera.

Grunden för din CRM-lösning färdig redan från start

  • Formulär, fält och vyer som konfigurerats för svenska företags behov
  • Sökbara fält och andra områden som ”stör” ett effektivt användande
Exempel på hur Account-formuläret är för-konfigurerat på ett mer användarvänligt sätt

Naturliga arbetsflöden som förbättrar användarupplevelsen

  • Förbättrad design av formulär som stödjer ett naturligt arbetsflöde
  • Förenklad hantering av säljprocessen med bättre aktivitetshantering och hantering av bl.a. affärsmöjligheter, marknadslistor & ärenden
Affärsmöjligheten förberedd för ett enklare sätt att beskriva affären

Ökad produktivitet

  • Färdiga och bättre instrumentpaneler
  • Färdiga appar utifrån arbetsroll som också kan användas mobilt
Hjälper användaren att svara på “Hur ligger jag till?” och “Vad behöver jag göra nu?”