Absfront add-on prenumeration

Absfront erbjuder en ny och modern lösning för sina kunder genom att licenser istället blir prenumerationer.

Bakgrund

Absfront eftersträvar långsiktiga relationer med sina kunder där dessa relationer inte bygger på inlåsningar varken p.g.a tekniska skäl eller att investeringen är så dyr att man är inlåst för att man måste skriva av investeringen först.

Man ska vara kund hos Absfront för att man ser att det är en trygg partner som ger ett tydligt värde för sina tjänster och add-ons.

Prenumeration

Därför inför nu Absfront en förenklad modell där man blir prenumerant på Absalons hela portfölj av egenutvecklade add-ons. Dvs man kan tillföra nya add-ons från Absalon på det sätt som gynnar ens verksamhet utan att behöva räkna på olika varianter och moduler. Man behöver inte i heller räkna ut exakt antal användare utan behöver bara förhålla sig till 5 olika nivåer på användarantal.

Uppdateringar

För samtliga prenumeranter ombesörjer Absfront pro-aktivt när nya uppdateringar behöver göras utifrån de releaser som Microsoft och Absfront vid olika tillfällen genomför.

Källkod

För samtliga kunder som varit kund i minst 12 månader och/eller erlagt totalt minst 50 000 SEK ger det kunden rätt till en ”källkodslicens”. Man upphör då att prenumerera på nya uppdateringar men kan vidareutveckla lösningen själv på egen hand.

Avgifter och kommersiella förutsättningar

Antal användare Månadskostnad (SEK)
1-10 1500
11-20 3000
21-50 5000
51-150 7500
151+ 15000

Löptid: 12 månader
Uppsägning: senast 3 månader innan ny avtalsperiod
Fakturering: Månadsvis
Uppgraderingskostnad: Nej, endast för arbetet att göra själva arbetet i miljön för uppgradering
Support: Användarsupport på add-ons samt ”buggar” i källkod för add-on är kostnadsfri
Källkodslicens: Ja efter minst 12 månaders avtal eller minst 50 000 SEK i prenumerationskostnad