Digital Marketing med Clickdimensions

Clickdimensions är ett kraftfullt verktyg för digital marknadsföring som integreras till 100% med Microsoft Dynamics 365. Utan större insats kan man vara uppe och köra med en av marknadens ledande lösningar. Absfront var en av de första svenska partners som introducerade Clickdimensions på den svenska marknaden.

Absfront är partner till Clickdimensions för både nya projekt och att förvalta och vidareutveckla befintliga. 

De främsta fördelarna vi ser med lösningen är: 

  • Den lösning som är snabbast att sjösätta
  • Innehåller den mest kompletta portföljen av verktyg för digital marknadsföring
  • Går att vidareutveckla och underhålla med olika typer av kompetenser
  • Den bästa teknisk arkitekturen på marknaden med en helt integrerad lösning som följer arkitekturen för Dynamics 365 på mest korrekt sätt
  • Ger kostnadsfördelar både utifrån licenskostnader men också i minskat beroende av innehållsleverantörer.
  • Mycket bra supportfunktion, manualer och övrigt stöd

Översikt Clickdimensions

För fullständig översikt besök: https://clickdimensions.com 

Clickdimensions innehåller alla de verktyg som krävs för digital marknadsföring

Automatisera relationsbyggandet

Clickdimensions “Campaign Automation” är ett kraftfullt verktyg för att kombinera de olika verktygen när man bygger relationer digitalt med omvärlden