Microsoft Dynamics 365

Nästa generations affärsappar på en ledande affärsplattform. Frigör din organisations potential genom att bryta upp datasilor och göra det lättare att komma i kontakt med kunder, produkter, personer och verksamheter. Microsoft Dynamics 365 är numera en portfölj av produkter inom primärt områdena CRM och ERP.
Absfront är en av de Microsoft partners som allra längst arbetat med denna produkt fokuserat utan andra konkurrerande eller kompletterande verktyg. Mer information om Microsoft Dynamics 365 finns här: https://dynamics.microsoft.com/sv-se/ . 

Microsoft Dynamics 365 har klättrat upp till att bli den ledande plattform för CRM-lösningar

Microsoft Dynamics 365-plattformen kännetecknas av följande:

Modern plattform

Öka verksamhetens resultat med nästa generations flerkanaliga appar som styrs av artificiell intelligens (AI), mixad verklighet samt sociala och mobila funktioner.

Enhetlig användarupplevelser

Gör det möjligt för dina medarbetare att utföra sitt bästa arbete genom att förena relationer, processer och data med omfattande affärsappar som kopplas samman via en gemensam molnplattform från Microsoft.

Intelligent rådgivning

Uppnå bättre affärsresultat med inbyggd intelligens och personlig vägledning från ledande AI- och analysteknik.

Anpassningsbart

Få framgång när ditt företag förändras genom att utöka befintliga appar, skapa nya lösningar och integrera med annan teknik på en flexibel, skalbar och säker plattform.