Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 är en affärsplattform som integrerar CRM- och ERP-funktioner. Med Dynamics 365 får du en flexibel och anpassningsbar lösning som passar dina affärsbehov. Den driver dina affärsprocesser, förenar dina affärsdata och ger prediktiva insikter – så att du kan fatta smartare beslut som driver verksamheten framåt.
Absfront är en av de Microsoft partners som allra längst arbetat med Dynamics 365 med fokus på CRM, och då framförallt med applikationerna Sales, Marketing och Customer Service. 

Mer information om Microsoft Dynamics 365 finns här: https://dynamics.microsoft.com/sv-se/  

Microsoft Dynamics 365-plattformen kännetecknas av följande:

Modern plattform

Öka verksamhetens resultat med nästa generations flerkanaliga appar som styrs av artificiell intelligens (AI), mixad verklighet samt sociala och mobila funktioner.

Enhetliga användarupplevelser

Gör det möjligt för dina medarbetare att utföra sitt bästa arbete genom att förena relationer, processer och data med omfattande affärsappar som kopplas samman via en gemensam molnplattform från Microsoft.

Intelligent rådgivning

Uppnå bättre affärsresultat med inbyggd intelligens och personlig vägledning från ledande AI- och analysteknik.

Anpassningsbart

Få framgång när ditt företag förändras genom att utöka befintliga appar, skapa nya lösningar och integrera med annan teknik på en flexibel, skalbar och säker plattform.