Tjänster

Absfronts tjänster är fokuserade på CRM-området och omfattar samtliga affärsapplikationer inom Microsoft Dynamics 356 och Power Platform. Vi levererar allt från paketerade leveranser och projektåtaganden till support och traditionella resurs- och expertkonsulter.

Absfront Support

Absfront erbjuder såväl kostnadsfri användarsupport på Microsoft Dynamics 365 och Absfront add-ons men också avancerad support anpassade lösningar på ett för kunderna kostnadseffektivt sätt.

Resurs- och expertkonsulter

Absfront erbjuder certifierade Microsoft Dynamics 365 CRM/CE konsulter som experter och resurser i olika kunduppdrag. Detta innebär att vi kan förstärka er organisation med specialistkompetens under en överenskommen period, omfattning och plats.

Absfront Fast Start

Absfront har ett utvecklat koncept för snabba projekt som göra att kunderna direkt kan komma igång med en ny CRM-lösning

Quick Response

Absfront Quick-Response uppdrag hjälper kunder att snabbt få kontroll på tekniska eller affärsmässiga utmaningar kopplat till sina CRM-implementationer