Projektåtagande: Agil utveckling och förvaltning

För de projekt som inte kan avgränsas tydligt i början till en mindre insats så är Absfronts agila projektmodell för denna typ av projekt att föredra. I korthet innebär det att man kan bryta ner relativt omfattande och stora krav ned i en omfattning så att man enklare kan få kontroll på kostnader och tidplaner men ändå leverera en lösning som blir bäst möjliga för organisationen.

iterativutveckling

På Absfront anpassar vi modellen med nivåer och omfattningen av krav som ska utföras, olika leveranser (iterationers) längd och innehåll för att fungera i kundens unika situation. Med en plattform som Microsoft Dynamics 365 kan man arbete med cykler på t.ex. en eller två veckor i taget för att driva projektet framåt.Vill man veta mer övergripande om detta arbetssätt: Agil systemutveckling på Wikipedia

Nyutveckling och förvaltning

Absfronts erfarenhet är att detta arbetssätt fungerar bra både för projekt som har mycket nyutveckling men också för att förvalta befintliga CRM-implementationer.

För nyutveckling så är ofta utmaningen att man har svårt att dokumentera alla krav i detalj i början av ett projekt. Med en flexibel standardlösning som Microsoft Dynamics 365 i kombination med ett agilt arbetssätt kan man snabbt nå resultat på ett kontrollerat sätt utan att kostnaderna skenar iväg.

När man förvaltar en CRM-implementation så lämpar sig de olika nya releaser man vill släppa av sin CRM-lösning ypperligt utifrån ett agilt arbetssätt där t.ex. en så kallad “sprint” ofta kan utgöras av en ny version