Absfront Fast Start

Sammanfattning

Genom Absfronts “Fast Start”- modell kan våra kunder snabbt och enkelt etablera en bra lösning för sina digitala affärsrelationer.  Fokus är att snabbt komma igång med en lösning som initialt fokuserar på det områden som man anser är viktigast att komma igång med. Det kan t.ex. vara att komma igång med kunder, kontakter och affärsmöjligheter, ärendehantering, digitala marknadsföringslösningar eller liknande områden som tydligt kan avgränsas.

När väl denna lösning är på plats kan man fördjupa hur lösningen ska vara utformad eller välja att bredda lösningen.  Projektet levereras också till stor del genom att nyttja “Cloud” både för själva CRM-lösningen men också genom att utnyttja digitala verktyg för att gemensamt realisera projektet.

Fördelar med Fast Start

  • Trots att det inte formellt är ett ”fast-pris-projekt” så får man kontroll på både tid och kostnader
  • Varje kund involveras i lösningen tidigt och får en förståelse hur man nyttjar lösningen på bästa sätt
  • Processen att ”skruva till” lösningen är iterativ och följer sen en arbetsmodell man nyttjar även efter att man gått ”live” första gången.

Vi använder Microsoft Dynamics 365

Denna produkt från Microsoft innehåller många funktionsområden och moduler som stödjer små till stora företag i samtliga scenarios kopplat till CRM. Dynamics 365 är enkel att konfigurera och baserat på de licenser man väljer har man som verksamhet och användare tillgång till olika funktioner för stöd i verksamheten. En viktig del är också Dynamics 365:s integration mot befintliga produktivitets- och samarbetsverktyg som Microsoft Office, SharePoint, Teams och PowerBI. Man får som verksamhet “mycket på köpet” med Microsoft Dynamics 365 som grundplattform.

Absfront Add-ons

Genom att använda Absfronts add-ons behöver man inte uppfinna hjulet varje gång man drar igång en ny CRM-lösning. Vår långa erfarenhet av den svenska marknaden samt ett antal viktiga branscher har gjort att vi redan har en branschanpassad lösning på plats innan projektet startat. Den tid vi och våra kunder då lägger gemensamt handlar om de unika förutsättningar varje kund har. Absfront har add-ons som fungerar för tjänsteföretag, tillverkande företag och produktföretag inom Life Science och konsumentprodukter.

Leverans i workshop-format

Då lösningen med både Dynamics 365 och Absfront add-ons tekniskt sett är ”redo” att börja användas direkt från start så är det viktigt att varje verksamhet själv får bilda sig en uppfattning hur man bäst nyttjar möjligheterna och i vilken ordning. Ofta krävs endast mindre konfigurationer för att man ska få en bra lösning att starta med vilket gör att projektet kan genomföras med ett antal förutbestämda “workshops”.

Grundmodellen Fast Start

Nedan en illustration hur Absfront Fast Start fungerar i praktiken:

Faststart