Resurs- och expertkonsulter

Absfront erbjuder certifierade Microsoft Dynamics 365 CRM/CE konsulter som experter och resurser i olika kunduppdrag. Detta innebär att vi kan förstärka er organisation med specialistkompetens under en överenskommen period, omfattning och plats.

Vårt genuina fokus på Dynamics och CRM är vår största konkurrensfördel där vårt engagemang och kompetensutveckling lockar konsulter som vill ligga i teknikens framkant. Vi har en stark företagskultur som bl.a. bygger på en regelbunden veckovis kunskapsdelning, vilket ger varje konsult snabb access till kunskap och olika kollegors expertkunskaper vid behov.

Typiska Dynamics 365-roller vi erbjuder är:

  • Applikationskonsulter
  • Systemutvecklare
  • Integrationskonsulter
  • Arkitekter
  • Projektledare
  • Data- och GDPR konsulter
  • Managementkonsulter (för ledningsgrupper)

Våra konsulter hjälper också gärna till med områden som t.ex. upphandling och kravspecificering, installationer, uppgraderingar, migreringar av CRM-system, utbildning och support.

Skicka gärna era förfrågningar till sales@absfront.com eller kontakta någon av våra säljare direkt.