Produkter & Tjänster

Absfronts produkter och tjänster bygger alla på plattformen Microsoft Dynamics 356 för att på bästa sätt digitalisera våra kunders affärsrelationer.

Absfront Support

Absfront erbjuder såväl kostnadsfri användarsupport på Microsoft Dynamics 365 och Absfront add-ons men också avancerad support anpassade lösningar på ett för kunderna kostnadseffektivt sätt.

Tre sätt vi levererar tjänster på

För att hjälpa våra kunder digitalisera sina affärsrelationer har vår erfarenhet tagit oss till tre huvudtyper av sätt att leverera lösningar. Absfront är alltid flexibla att arbeta på andra sätt men dessa tre sätt är modeller som vi har goda erfarenhet av.

Microsoft Dynamics 365

Nästa generations affärsappar på en ledande affärsplattform. Frigör din organisations potential genom att bryta upp datasilor och göra det lättare att komma i kontakt med kunder, produkter, personer och verksamheter.

Absfront Add-ons

Absfront add-ons är utvecklade för minska kostnader, etablera “best practice” för ett antal branscher och innovation som lyfter Dynamics 365-plattformen några nivåer ytterligare.

Digital Marketing med Clickdimensions

Clickdimensions är ett kraftfullt verktyg för digital marknadsföring som integreras till 100% med Microsoft Dynamics 365. Utan större insats kan man vara uppe och köra med en av marknadens ledande lösningar.